Krever erstatning på mangfoldige millioner fra Oppdal kommune

foto