Omsetning av eiendommer i Oppdal kommune

Sætermorkvegen 22 (Gnr 187, bnr 39) er solgt for kr 650.000 fra Jørgen Torve til Karin Halås Sorthe og Terje Sorthe (04.09.2017)

Osvegen 210 (Gnr 194, bnr 70) er solgt for kr 475.000 fra Anne Margrete Hevle og Ingebrigt Hevle til Siri Leinum og Terje Leinum (05.09.2017)

Gnr 237, bnr 51 er solgt for kr 850.000 fra Sivert Wognild til Håvard Borthne og Mona Gikling (05.09.2017)

Gnr 237, bnr 52 er solgt for kr 800.000 fra Sivert Wognild til Hope Truitt Steen og Terje Steen (05.09.2017)

Storlidalsvegen 172 (Gnr 165, bnr 9) er solgt for kr 1.280.000 fra Oluf Andreas Nerland til Kari Hage og Trine Hage (06.09.2017)

Andel av Stølstrøavegen 55 (Gnr 294, bnr 21) er solgt for kr 6.350.000 fra Jørn Adde, Sissel Adde, Klaus Adde og Petter Marius Adde til Lars Adde og Torunn Askim (06.09.2017)

Kleberbergvegen 80 (Gnr 193, bnr 95) er solgt for kr 700.000 fra Saltdalshytta Utvikling as til Jahn Aleksander Aas Dalheim og Marit Østmo (07.09.2017)

Veslstavåvegen 43 (Gnr 303, bnr 81) er solgt for kr 500.000 fra Geir Ivar Flatmo til Kathrine Arntsen og Kåre Gruven (11.09.2017)

Nyhauglia 41 (Gnr 316, bnr 84) er solgt for kr 280.000 fra Kari Anne Samskott og Benn Storseth til Lis Cathrin Stavrum og Rune Stavrum (12.09.2017)

Aunevegen 6 D (Gnr 280, bnr 5, seksjon 26) er solgt for kr 600.000 fra Piotr Markowski til Terje Strand (13.09.2017)

Brennhaugvegen 40 (Gnr 28, bnr 26) er solgt for kr 2.950.000 fra Ottar Rudolf Olsen og Aud Mari Sveen til Steinar Storli Husby og Hanna Midtlyng (14.09.2017)

Gnr 29, bnr 53 er solgt for kr 887.500 fra Oppdal kommune til Oppdal Maskinkompani as (14.09.2017)

Aunevegen 71 B (Gnr 280, bnr 271) er solgt for kr 3.340.000 fra Oppdal Bygg as til Marita Isbrekken og Torbjørn Gunnes Mikkelsen (15.09.2017)

Gamle Kongeveg 117 C (Gnr 282, bnr 152, seksjon 18) er solgt for kr 1.475.000 fra Oppdal Spekemat as til Storø Invest as (18.09.2017)

Lerkevegen 3 B (Gnr 111, bnr 46) er solgt for kr 2.100.000 fra Sigurd Andreas Høiberg til Mona Dalen Innerdal (18.09.2017)

Gjetbergsvegen 130 (Gnr 202, bnr 38) er solgt for kr 975.000 fra Knut Dørum til Torill Aunhaug og Geir Morten Oddebug (20.09.2017)

Kleberbergvegen 112 (Gnr 193, bnr 72) er solgt for kr 1.050.000 fra Henrik Aalbu til Einar Andreas Bergem (20.09.2017)

Røddesnesvegen 10 (Gnr 288, bnr 17, seksjon 3) er solgt for kr 3.590.000 fra Marion Eiendom as til Inger Helen Løvdal (21.09.2017)

Søndre Industrivegen 12 (Gnr 29, bnr 42) er solgt for kr 528.000 fra Stenforedling Eiendom as til Søndre Industrivegen 12 as (21.09.2017)

Gnr 256, bnr 7 er solgt for kr 5.000 fra Kurt Engelsjord til Arne Olav Munkvold (21.09.2017)

Sunndalsvegen 1075 (Gnr 193, bnr 21) er solgt for kr 1.500.000 fra Erik Aksdal og Ingeborg Aksdal til Olga Lucia Askelund og Jostein Væge (27.09.2017)

Gardåråket 37 (Gnr 294, bnr 55) er solgt for kr 2.450.000 fra Karin Helene Skirstad til Ann Karin Aasprong Furseth og Audun Moe Wang (27.09.2017)

Stølhøvegen 80 (Gnr 302, bnr 204) er solgt for kr 770.000 fra Oppdalstoppen 880 as til Hege Bie Andersen og Øyvind Andersen (28.09.2017)

Gnr 37, bnr 5 er solgt for kr 667.775 fra Mette Lise Bye til Hans Snøve (28.09.2017) Salget omfatter også Gravådalsvegen 46 (Gnr 95, bnr 3)

Konvallvegen 14 B (Gnr 20, bnr 18) er solgt for kr 1.850.000 fra Kari Målfrid Land til Joachim Gjerstad (28.09.2017)

Andel av Bjørndalsvegen 20 (Gnr 286, bnr 29) er solgt for kr 833.334 fra Erik Johannes Krogstad til Atle Krogstad og Knut Ragnvald Krogstad (29.09.2017) Salget omfatter også andel av Gnr 286, bnr 46

Omsetning av eiendommer i Rennebu kommune

Bakkan 5 (Gnr 63, bnr 293, seksjon 8) er solgt for kr 2.193.000 fra Våttåhaugen as til Ingebrigt Grut (04.09.2017)

Gnr 138, bnr 47 er solgt for kr 100.000 fra Gerd Margrethe Strand til Per Ivar Jørve og Anna Elisabeth Pedersen (05.09.2017)

Gnr 17, bnr 26 er solgt for kr 450.000 fra Øivind Bakk til Elisabeth Sæthre (05.09.2017)

Gnr 209, bnr 12 er solgt for kr 820.000 fra Toril Frøydis Langvik Rolfseng til John Ingebrigt Myrbekk (07.09.2017)

Gnr 39, bnr 50 er solgt for kr 2.950.000 fra Kent Rune Nicolaisen og Trine Sørensen til Gøril Stenberg og Håvard Stenberg (08.09.2017)

Gnr 41, bnr 19 er solgt for kr 400.000 fra Reidun Dahlen til Are Austeng-Dahlen og Ingrid Julia Austeng-Dahlen (08.09.2017)

Dalgløtt 12 (Gnr 63, bnr 117) er solgt for kr 1.900.000 fra Bjørnar Toset til Britt Smeplass (12.09.2017)

Gnr 106, bnr 15 er solgt for kr 990.000 fra Helge Sverre Bonesmo til Lene Nyhus (12.09.2017) Salget omfatter også Gnr 106, bnr 22 og salget omfatter også Gnr 106, bnr 23

Gnr 61, bnr 36 er solgt for kr 270.000 fra Jikke Van Lookeren Campagne-Bruining til Veronica Ervik (15.09.2017) Salget omfatter også Gnr 61, bnr 37

Gnr 32, bnr 44 er solgt for kr 200.000 fra Trond Narve Stavne til Ingunn Lien Solberg og Øystein Lien Solberg (19.09.2017)

Gnr 192, bnr 6 er solgt for kr 450.000 fra Bente Skårsmoen til Vegar Marius Thorsen Hyttebakk og Mari Sliper (19.09.2017)

Andel av Lyngveien 8 (Gnr 61, bnr 66) er solgt for kr 300.000 fra Eva Lillian Sandal, Inger Karin Dahle, Klara Margrethe Sandal Futterer, Heine Larsen, Leif Kristoffer Sandal, Karen Margrete Sandal Kallestad, Lillian Sofie Møgster, Jan Terje Malvin Sandal, Mary Kristine Sandal og Svein Atle Sandal til Monica Kippernes Rånes (19.09.2017)

Gnr 72, bnr 15 er solgt for kr 20.000 fra Knut Frode Lid til Per Arne Lium (22.09.2017). Salget omfatter også Gnr 72, bnr 16

Gnr 127, bnr 24 er solgt for kr 600.000 fra Ingrid Hoel til Roar Kristian Jørgensen (25.09.2017)

Gnr 110, bnr 30 er solgt for kr 500.000 fra Ivan Leraand til Harald Kuvås (26.09.2017)

Gnr 95, bnr 5 er solgt for kr 420.000 fra Jonathan Sørbye til Eirik Rovik Bjerkestrand og Katrine Båsmo Bjerkestrand (27.09.2017)

Buveien 23 (Gnr 63, bnr 189) er solgt for kr 1.375.000 fra Frelsesarmeen til Daniel Sæther Flå (27.09.2017)

Gnr 21, bnr 193 er solgt for kr 690.000 fra Hans Christian Ellbro til Kine Marjatta Nilsen Wang og Trond Olav Wang (29.09.2017)

Kilde: Statens kartverk