Nå skal kommunen kartlegge hvor mange som befinner seg i Oppdal

foto