OPPDAL: – En ting vet jeg veldig godt: Reiselivsnæringa er jævla lite lønnsom, sier Arthur Buchardt.

Sammen med prosjektleder Bjørn Ove Ansnes og ordfører Ola Røtvei inviterte han turistnæringa til samling etter at det første, symbolske spadetaket var tatt tirsdag formiddag. Dit kom blant andre Hege Grytdal fra Utistu, Steinar Furnes fra Quality Hotell, Inger Marie S. Helmersen fra Bortistu, Jon Erik Schønheyder fra Oppdal Booking og Stig Flatmo fra Oppdal Næringsforening. Ansnes ringte rundt og inviterte hver enkelt, for å fortelle om et prosjekt som skal løfte alle - sammen med det nye hotellet. Tanken er å kunne tilby full pakke til kurs- og konferansedeltagerne; overnatting og aktiviteter, uavhengig av årstid og interesser.

Oppdal kommune har bidratt med fire millioner kroner fra næringsfondet, og har også tilbudt seg å drive prosjektet. Fire millioner er klart fra AGA-fondet, til sammen håper Bjørn Ove Ansnes å få på plass 16 millioner kroner øremerket markedsføring og merkevarebygging.

– Dette er helt i tråd med festtaler og brosjyrer fra Innovasjon Norge, sier Buchardt, som har tro på at en del av finansieringen skal komme på plass derfra.

Resten er opp til det lokale næringsliv og reiselivsnæringa.

– Vi bruker mye penger på dette, noe som betyr at vi må prioritere vekk andre ting. Det betyr at viljen må være til stede i det lokale næringsliv, som må bidra med den siste biten av finansieringa, sier ordfører Røtvei.

Arthur Buchardt roser kommunens initiativ.

– Vanligvis når vi kommer til kommunene, er det bare preik, sier investoren - som skal bygge hoteller for 3,5 milliarder kroner fram mot 2011.

– Men her legges det faktisk opp til å gjøre noe, sier Buchardt.

Gerd Mette Drabløs i Opplev Oppdal har tro på at dette skal få stor betydning for bygda.

– Jeg kunne godt tenkt meg å jobbe med dette framover, sier hun.