BUVATNET: Bilungdommen har søkt og fått tillatelse av både kommune og politi til å brøyte en isbane på Buvatnet. Det er ungdommen selv som skal brøyte banen og organisere kjøringen. De har formulert sikkerhetsregler og det skal aldri være flere enn fem biler på isen samtidig. I følge ungdommen selv er hensikten å ha det moro under trygge forhold - og bli bedre sjåfører.

Rennebu kommune og Politiet har formulert regler for bruk av isbanen på Buvatnet. Det er regler som ungdommen vil følge tilpunkt og prikke. Brudd på disse vil føre til at banen stenges.

På trygg avstand ser vi vanlige personbiler kommer gjennom svingene i full bredsladd. Straks svingen er unnagjort, rettes bilene opp og haster mot neste sving. Der gjentar det seg igjen. Bilene sladder gjennom svingen. På rettstrekningen rettes bilen opp igjen og fortsetter «snorrett» mot neste sving. Bare en sjelden gang ser vi en overmodig sjåfør sladde ut av banen og inn i løssnøen.

Kan kjøre bil

Joda, bilungdommen i Rennebu kan kjøre bil. I hvert fall når de kan herje fritt på isen på Buvatnet der det verken er møtende trafikk eller livsfarlige bråstopper utenfor kjørebanen.

– Kjøringen organiserer vi selv. Jeg har nøkkel til veibommen, og den blir ikke låst opp uten at vi er mange som vil kjøre. Jeg låser ikke opp bommen for en person som vil teste seg selv og bilen en sen kveldstime, sier Håvard Aspeggen.

Sikkerhet

Så langt er det da heller ingen fare for at det vil skje. Lørdag var første dag med kjøring. Da var det over tjue biler på isen. Søndag ettermiddag var det enda flere.

– Men vi slipper aldri flere en fem biler på isen samtidig. Det har med sikkerhet å gjøre. Vi vil ha stor avstand mellom bilene som kjører, sier han, og vinker en bil av isen for å slippe en annen utpå. Her har ingen forrang og kan kjøre så mye han vil. Her skal alle få kjøre og helst like mye.

Det er ikke bare bil og sjåfør som kommer. I hver bil teller Håvard i snitt tre personer. Som regel en gutt bak rattet og jenter i passasjersetene.

Moro i passasjersetet

Rasmus Trøite har en av de raskeste bilene på isen. En Audi med trekk på alle fire hjulene. 4-hjulstrekk er utvilsomt en fordel på blankisen. Bilen til Rasmus drar seg ut av sladden raskere enn biler med trekk bare på to hjul.

En runde med Rasmus er også moro for meg i passasjersetet. Men en runde er nok. Runde på runde med hjulspinn og bredsladd er ikke like moro. Det synes nå jeg.

Håper på biltreff

Men bilungdommen liker det, og som eier og sjåfør av en vanlig standard Toyota laget for å frakte meg fra A til B på en trygg måte, er det godt å se ungdommen rase ut på isen isteden for på veien.

– I løpet av vinteren har vi tenkt å arrangere et biltreff her på Buvatnet. Et slikt arrangement kan kanskje gi oss noen penger slik at vi letter «brøytebudsjettet» noe. Vi har ingen klubb og mottar ingen støtte verken til brøyting eller organisering. Alt gjør vi på dugnad og pengen henter vi i egen lomme, sier Håvard.