RENNEBU: – Spør dere meg så er konklusjonen gitt. Denne prosessen handler om at politiet skal få noen medskyldige, men det er de som kjører løpet. Jeg føler meg ikke helt vel i denne sammenhengen, sier ordfører Bjørn Rogstad.

Rådmann i Rennebu, Birger Hellan, var på orienteringsmøtet 10. januar og har samme oppfatning som ordføreren.

– Han (politimester Nils Kristian Moe) som skal ta avgjørelsen har bestemt seg på forhånd, men vi må bare kjøre en lokal behandling på det og gjøre det beste ut av det, sier rådmann.

– Gisselfølelse

Ordfører Rogstad mener at, slik det ser ut nå, blir det lensmann i Orkdal og to kontorer. Sannsynligvis på Røros og Oppdal.

– Jeg får litt gisselfølelse av det her, medgir Rogstad.

Knut Ingolf Dragset mener at dette forslaget går helt imot signalene fra sentralt hold om et desentralisert politi.

– Det er kommunen selv som bestemmer om man skal legge ned lensmannskontoret. En skinnprosess der de holder folk for narr syns jeg ikke noe om. Hvis svaret er gitt på forhånd bør man nærmest melde seg ut av prosessen på trass, men det er viktig å gjøre det vi kan gjøre. Vi må beholde kontoret i grendene, det er det som er viktig, sier Dragset.

Godt representert

Selv om et enstemmig kommunestyre går i mot å legge ned kontoret vil det ha lite å si hvis politimesteren bestemmer seg for å trekke ressursene. Da står man igjen med kun et kontor.

– De bør forstå at vi kjemper for lokalkontoret. Jeg syns dette er en pussig måte å starte arbeidet på, mener Tora Husan.

Rune Olaisen peker på at Rennebu er godt representert i arbeidsgruppa og at derfor ikke alt er tapt.

– Vi må kjempe for kontoret, slår han fast.

Inviterer politimesteren

Ordfører Rogstad signaliserer at det kan bli aktuelt å invitere politimesteren til et kommunestyremøte i nærmeste framtid. Noe resten av formannskapet sluttet seg til.

Det å beholde lensmann i Rennebu kommer imidlertid ikke til å bli en kampsak.

– Å ha lensmann er urealistisk, men det er vel ikke helt urealistisk å beholde alle fem kontorene, spør Eli Krogstad retorisk.