– Noe av årsaken til omorganiseringen er at vi ønsker en helhetstenkning for alle de tre kommunale barnehagene, Pikhaugen, Sildrevegen og Høgmo. I en tid der vi har full barnehagedekning, og vel så det, er det på tide å vie all oppmerksomhet på innholdet i barnehagene, sier Dordi Aalbu, som er enhetsleder for de tre barnehagene og styrer på Pikahaugen.

Medarbeiderprosjekt

Tirsdag var alle ledere og ansatte i de tre kommunale barnehagene samlet for startskuddet på et nytt medarbeiderprosjekt.

– For å markere starten på den nye satsingen har vi valgt å samle alle som jobber i barnehagene til et seminar med felles refleksjon rundt identitet, kultur og godt medarbeiderskap. Vi presenterer også et lederutviklingsprogram som skal gå fremover mot sommeren, og som er ment for styrere og prdagogiske ledere.

– Hva er grunnen til at dere gjennomfører denne satsingen?

– I og med at vi har full barnehagedekning i Oppdal, så har det blitt kamp om barna. Dette er en positiv konkurranse, som gjør at alle barnehager må holde høyt fokus på kvalitet og innhold for å fylle opp plassene, sier Aalbu.

Tilpasset opplegg

– Hvilke konkrete tiltak gjøres for å øke kvaliteten?

– Vi vil utarbeide et mer tilpasset opplegg for alle aldersgruppene. Barnehagen er en viktig del av utdanningssystemet, og mye av grunnlaget legges her. Derfor er det viktig at en bygger stein på stein, og lager utviklende opplegg fra aldersgruppe til aldersgruppe. Ungt entreprenørskap, som drives allerede i barnehagene, er et eksempel på alderstilpasset opplæring.

Kommunen i forkant

Også rådmann, Dagfinn Sjølsvold, deltok på seminaret, og budskapet fra kommunen var klart.

– Min oppgave her er å plassere barnehagene inn i den store kommunale sammenhengen, der de representerer en viktig del av den kommunale tjenesteytingen. Barnehagene er i en konkurransesituasjon, og vi ønsker å være i forkant av utviklingen med et godt og tilpasset tilbud, sier Dagfinn Sjølsvold.

Foto: Bjørn Fuldseth