– Dyrene har tatt seg ut av innhengningen og opp på jernbanelinja, hvor de er blitt truffet av sørgående godstog, sier informasjonsrådgiver i jernbaneverket Arvid Bårsdstu.

Kyrne er av typen Charolais.

– Kjøttfe er en veldig disiplinert rase, forteller Bårdstu. Storfamilien har brutt ut av innhengningen og krysset elva Gisna. Der kom de inn på jernbaneverkets område. – Normalt går det ikke dyr her, og de må også ha klatret opp en bratt skråning for å komme opp på jernbanen.

I sammenstøtet med dyrene ble lokomotivet skadet, slik at det måtte ha hjelp av et lokomotiv fra Dombås. Klokken 11.50 ble toget dratt til Fagerhaug.

Et godstog skal ha bremselengde på *metricconverterProductID800 meter800 meter*. Bråstopp er ikke mulig for godstog, som er bygget slik at de skal rulle lett. Det er energiøkonomisk, men ikke en fordel når det skal stoppe raskt.

– Vi kom til stedet så fort som mulig for å rydde opp, forteller informasjonsrådgiveren. Det ble kjørt inn en arbeidsmaskin som fjernet kadaverne, og en container ble bestilt for å frakte dyrene til destruksjon ved godkjent anlegg.

Arbeidstoget er utstyrt med en stor kran som kan løfte vekk kadavre fra et vidt område. – Det er viktig å rydde opp ordentlig etter slike ulykker, sier Bårdstu. Ryddearbeidet tok derfor en god del tid.

Dagtoget fra Trondheim til Oslo ble to timer og åtte minutter forsinket av ulykken ved Gisna, og det ble satt opp busser fra Dombås til Lillehammer. Passasjerene fra Oppdal og Hjerkinn måtte vente.

– Dette var ikke et utmarksbeite, sier han. Dyrene har brutt seg ut fra innmark.

Informasjonsrådgiver Bårdstu forteller at jernbaneverket har prosjekter i gang når det gjelder gjerdebygging ved jernbanen.

– Vi vet hvor problemet er størst, forteller Bårdstu, og sier at Drivdalen er et problem når det gjelder sau på jernbanelinja.

– I Drivdalen må vi finne en permanent løsning raskt, sier han. Fylkesmannen, kommunen og grunneierne må bli enige med jernbaneverket om hvordan de skal gjerde inn jernbanen.

Men enkelt er det ikke.

– Noen ønsker gjerder, andre ikke.