OPPDAL: 16 år etter at daværende rådmann Sigmund Fostad ikke nedtegnet en forvaltningsavtale med Oppdal E-verk om kommunens kraftressurser, får han nå en ny anledning.

Etter et langt gruppemøte måtte ordfører Røtvei innse at han kom til å gå på nok et nederlag i saken om Drivakrafta.

Ligningsmyndighetene har sagt at Drivakrafta er Oppdal E-verk sin eiendom, og ordføreren ønsket nå å la saken bero.

Et desperat forsøk på å få med seg Fremskrittspartiet var nytteløst, og mot de fem andre partiene tapte Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti.

Voldgiftsforslag

– Jeg anser meg som ferdig med oppdraget, hadde ordfører Ola Røtvei sagt til Opdalingen tirsdag. Men han innså at så enkelt var det nok ikke.

Derfor hadde han også to mulige forslag til en løsning da han entret talerstolen i kommunestyret onsdag.

– En mulighet er å legge ballen død, foreslo han, men innrømmet at det nok ikke var stemning for det i rommet.

Den andre muligheten var frivillig voldgift, der man en gang for alle, og for skattemyndighetene, med en rettslig kjennelse får fastsatt hvor Drivakrafta tilhører.

Villeste fantasier

Ordføreren minnet om det historiske i at Oppdal kommune sikret seg ressursen, og la til at han ikke i sine villeste fantasier hadde drømt om det som skulle følge.

– Det har splittet kommunestyret, skapt politiske motsetninger, skapt usikkerhet i selskapet, med generalforsamlinger, ekstra generalforsamlinger og utskiftninger av styret og styreledere.

Finger i jorda

Han manet til å lande saken på en anstendig måte.

– Jeg har hørt det sagt at det var en bortkastet kjøpesum til Hafslund om vi ikke klarer å overføre Drivakrafta til kommunen.

Jeg vil be vedkommende om å stikke fingeren i jorda! Her har vi hatt et utbytte på 18 millioner til kommunene de siste fire årene.

Utvist norm

Sigmund Fostad har sendt ut et notat til alle kommunestyremedlemmene der han ifølge seg selv, har «utvist norm for korrekthet og saklighet». Der har han gitt en fremstilling av saken slik han ser den, uten vesentlige feil eller mangler. Hans engasjement kommer som en følge av at han kan veldig mye av det som har skjedd i denne saken.

Han sammenligner e-verket med en bensinstasjon som selger en ressurs for oljeselskapet, (les kommunen), og at det ikke er noen tvil om hvem som egentlig eier oljen.

Ankepunkt mot fortiden

– Jeg har ett ankepunkt mot fortiden, sa Fostad. Det var at det ikke ble formulert en skriftlig avtale om eierskapet, og det ble forble uklart da pengene strømmet inn.

Etter 1992 ble det en ny målsetting.

– Heretter skulle ikke kraften lenger være billigst mulig for oppdals befolkning, men man skulle tjene mest mulig på kraften i det frie markedet.

Rammer Røtvei

SV, Høyre og Venstre stod sammen om å stemme frem forslaget fra Senterpartiet.

Fra talerstolen benyttet også blant annet Eli Dahle (H) anledning til å så tvil om ordførerens motiver i saken, ved å påpeke at kontrollutvalget burde se på hva slags papirer som var oversendt ligningsmyndighetene før disse kom frem til at Drivakrafta er Oppdal e-verks eiendom.

For øvrig «en skriftlig ytring fra skattemyndighetene uten virkning,» som Ingrid Mellem (V) kalte det.

Forvaltningsavtale

Dermed sa kommunestyret seg enig i at det snarest opprettes en forvaltningsavtale mellom Oppdal e-verk as og Oppdal kommune, om forvaltning av kommunens kraftressurser. («Kommunekrafta» og «konsesjonskrafta»)i tråd med i tråd med det som er skissert i avtalealternativ 2. Ordfører/rådmann gis fullmakt til å gjennomføre de nødvendige tiltak for oppretting av en slik avtale. I avtaleforslaget forutsettes tatt forbehold om endelig godkjenning av kommunestyret.

Avtalen skal avklares og iverksettes fra 1.januar 2009.

Det skal nyttes juridisk ekspertise for kvalitetssikring, og kommunestyret ber om at Sigmund Fostad tas med som rådgiver i den videre behandlingen av saken.

UENIGHET I REKKENE: Styreleder i Oppdal e-verk, Odd Gorseth,(Ap) (nærmest) og Magne Høie (Ap) stod steilt imot partifelle Sigmund Fostad (nummer tre fra Venstre). (Bak :)Steinar Furnes og Olav Mathisen.