Bowling er på god vei til å bli en folkesport i Oppdal, helt på linje med curling og golf. I årets Grendaliga deltok 40 lag. På hvert lag er det fire, fem spillere. Det betyr at nesten 200 spillere har deltatt i Grendaligaen.

Det beste laget ble igjen Kastratene. Laget vant 1. div. med sikker margin. På laget spiller Ola Skår, Martin Almskår, Kjetil Arne Vold, Otto Ørstad og Gunn Bjørshol.

Team Forbregd gruppevinner

Gruppevinnerne i 2. div. ble Team Forbregd i avdeling A, Uppes Dreamteam i avdeling B og The Quality Bowlers i avdeling C.

På Team Forbregd spilte Frode Forbregd, Magni Forbregd, Linda Forbregd og Ragna Hindseth. På Uppes Dreamteam spilte Fredrikke Bøe, Gerda Vistnes, Arne Resell og Kåre Andreassen. På The Quality Bowlers spilte Geir Helsaa, Morten Mjøen, Frank Toftaker og Lene Halseth.