Grønt lys for nytt hyttefelt, betenkt over vei på myr