Regjeringen har vedtatt at tester skal erstatte smittekarantene.

  • Dette betyr at fra onsdag morgen kan de som bor sammen med en som er smittet teste seg daglig i fem dager i stedet for å gå i karantene.

  • Dersom man fortsetter å bo sammen med den smittende, må man teste daglig i 11 dager.

Det fører selvsagt til voldsom etterspørsel etter tester.

«Oppdal kommune har fortsatt begrenset tilgang på hurtigtester, og leveransene fremover er usikre», skriver Oppdal kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Testing som alternativ til karantene vil utløse et stort behov for tester blant befolkningen i Oppdal, men inntil det kommer tilstrekkelig med tester, er kommunen fra sentrale myndigheter bedt om å ha følgende prioritet:

1. personer med symptomer

2. test ved kjent eksponering

a. test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære

b. øvrige nærkontakter

3. annen screening etter smittevernfaglig vurdering

c. test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)

d. jevnlig testing

Egen kiosk

Koronagruppen har bestemt at utdeling av tester nå skal foregå fra kiosken som ble satt opp utenfor Rådhuset i forbindelse med Dovrebane-jubileet i september.

Denne vil fra onsdag ha følgende åpningstider:

Mandag til fredag: 8.00 - 10.00 og 15.00 - 19.00

Lørdag og søndag: 13.00 - 18.00

Slik blir fordelingen

Det er ikke tilstrekkelig med tester til at alle i en husstand kan få 11 tester hver. En familie med én smittet vil få utdelt to tester pr. husstandsmedlem, også må man hente flere senere dersom det blir behov.

Skal man ut på noe må man teste seg, og det anbefales at de over 12 år bruker munnbind på offentlig sted. Skolebarn over 12 år trenger ikke bruke munnbind på skolen. Dersom en skal være hjemme en hel dag, er det ikke behov for å teste seg.

Andre nærkontakter, altså de som ikke bor sammen med en som er smittet, skal teste seg på dag 3 og 5 etter nærkontakt.

De som er smittet skal fortsatt være 6 dager i isolasjon, og det er IKKE behov for å teste seg før man går ut igjen.

Ikke pcr-test

Sentrale myndigheter har også endret sine anbefalinger om hvem som skal ha pcr-test på teststasjonen som sendes til St. Olav for analyse.

Oppdal kommune forholder seg til disse føringene, og følgende personer trenger ikke lenger bekreftende pcr på teststasjonen ved positiv hurtigtest:

· Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").

· Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Personer som ønsker bekreftende test for å få denne registrert i helsenorge, kan også bestille hurtigtest på teststasjonen.

Må bestille time for test

Koronagruppen ser at dette vil kunne føre til noe redusert trykk på teststasjonen, men det er fortsatt mange som har behov for bekreftende test etter positiv hurtigtest.

For å begrense trykket og ventetiden på teststasjonen er det besluttet at det fra onsdag denne uke må bestilles time for test på teststasjonen.

Teststasjonen har følgende åpningstid:

mandag, onsdag og fredag: 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00

tirsdag og torsdag: 8.30 - 10.00

lørdag: 10.00 - 11.30

Time til test kan bestilles via kommunens hjemmeside. De anmodes om at det ved bestilling opplyses om man skal ha hurtigtest eller pcr-test.

Koronagruppen gjentar oppfordringen om at alle som får positiv test, både selvtest og på teststasjonen registrerer dette på kommunens hjemmeside.