Moen om statsbudsjettet: – Veksten dekker ikke kostnadsøkningen

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen har en forventning om at den påtroppende regjeringen vil endre på forslaget til statsbudsjettet for neste år. I følge Moen dekker ikke veksten i frie inntekter forventet kostnadsøkning. Foto: Per Ole Aalberg