Kjøpte utenbygds sykehjemssenger for 2,4 mill i fjor

foto