Her løper jerven unna Oddveig, rett ved boligblokker i sentrum