Helseplattformen: 567 pasienter forsvant fra ventelistene