Hemmeligholder stor bedriftsetablering: Svir av 200 000 på forprosjekt

foto