Slik har alliansen fordelt makta: - Gir partiene stor frihet