Arne har hatt E6 i Drivdalen som arbeidsvei i 30 år. Dette mener pendleren bør gjøres med «dødssvingen»