Derfor har Rema kjøpt seg inn i kremtomt ved E6

foto