Nytt bud jekker opp Vitnett-prisen med 20 mill.

Daglig leder i Vitnett, Stig Otto Strand. Foto: Per Ole Aalberg