Nytt bud jekker opp Vitnett-prisen med 20 mill.

foto