Kan få nye vaksiner når flere tusen doser fristilles

foto