Sjekk skoleveggen etter at Rodrigo og elevene har sprayet ferdig

foto