Fotograferte moskus med dødelig sykdom

Kalven som ble avlivet nylig hadde også utbrudd av munnskurv på ene foten. Foto: Tord Bretten, Statens Naturoppsyn