Ber kommunene bosette 5.500 flyktninger, så mange blir Oppdal og Rennebu bedt om å ta imot