RENNEBU: Torfinn Fossum ved Rennebu lensmannskontor bekrefter at de har mottatt tre anmeldelser fra dyrevernsaktivistene Nettverk for dyrs frihet.

– Vi følger opp alle sakene og må prøve å avdekke om det finnes kritikkverdige forhold. Vi kobler inn Mattilsynet i samtlige saker, sier Fossum.

Det har vært flere runder med anmeldelser fra aktivistene.

– Det var enda flere som ble anmeldt i fjor, og de tre som er anmeldt i år stod på listen også den gangen. Men Mattilsynet fant ingen brudd på forkriftene, og nå er vi pliktige til å kjøre den samme runden enda en gang, sier Fossum.

Blant de forhold som er anmeldt er valper med avbitte haler, dyr med liggesår, øyebetennelse og tannkjøttsykdom. For liten avstand mellom skur, manglende kasser eller levegger i bur og for små bur var også blant de tingene som Nettverk for dyrs frihet har anmeldt farmerne for.