1. november får de nye eierne av Oppdal turisthotell slippe inn på eiendommen, men det spørs om de slipper inn på internettadressen.

Før de nye eierne av Oppdal turisthotell får bygdas storstue i drift igjen er det flere ting som må ordnes med.

- Hotellet er nok i bedre stand enn det mange har en oppfatning av, og noe av det første vi skal gjøre etter at vi har tatt over hotellet, er å invitere til åpen dag så alle som vil kan ta turen innom og ta seg en titt, forteller Steinar Furnes til Opdalingen.

De nye eierne; Siri-Mette Furnes, Steinar Furnes, Erik Sæther og Rune Skreen tar over eiendommen fra 1. januar, men de får tilgang til hotellet fra og med 1. november for å gjøre det i stand til de første gjestene kommer.

De nye eierne ønsket å sjekke noen tekniske detaljer før 1. november, men ble avvist med beskjed om å komme tilbake etter 1. november eller gjøre en egen avtale med Wenaas.

- Det ligger ingen stor dramatikk i det, forklarer Furnes, vi får bare brette om ermene og stå på for fullt etter 1. november.

Brannsikkerhet

Én ting som ikke har vært i orden i forkant av kjøpet er det branntekniske ved hotellet.

Furnes bekrefter ovenfor Opdalingen at dette var én av de tingene som Wenaas må utbedre før de tar over hotellet.

- Ja, det var endel offentlige pålegg som ikke var etterfulgt, og brannsikkerheten er så viktig at det sier seg selv at den må være i orden før vi åpner dørene, forteller Furnes.

Nytt kjøkken

En annen ting som skal ordnes er kjøkkenet på hotellet. Dagens kjøkken innfrir ikke kravene som de nye eierne stiller til kvalitet og funksjonalitet.

- Det er mye gammelt utstyr som står på kjøkkenet i dag, og en del av utstyret fungerer heller ikke, forklarer Furnes.

- Mat kommer til å bli et av satsningsområdene for hotellet, og da må vi ha et kjøkken som matcher ambisjonene, forteller Furnes, som også avslører at man er i full gang med å finne førsteklasses fagfolk som skal lage maten.

I tillegg til kjøkkenet skal de nye eierne jobbe med flere ENØK-tiltak fram til åpningen på nyåret, samt at man skal gjøre noe med ventilasjonen på hotellet.

- Vi kommer til å pusse opp noen av rommene, mens mange rom har bra nok standard til å tas i bruk etter at de er skikkelig rengjort, forteller Furnes.

- Vi kommer til å pusse opp så mange rom som mulig fram til åpningen, og rekker vi ikke alle så jobber vi videre med de siste rommene etter at hotellet er kommet i drift.

Historisk hotell

Furnes avslører også at man har tenkt å fremheve det historiske ved hotellet som om ikke alt for lenge fyller 100 år.

- Vi har brukt mye tid på å finne fram til gamle bilder og andre historiske effekter som skal være med å fortelle den innholdsrike historien til hotellet. Under oppussingen kommer vi til å ha stor respekt for hotellets historie, noe som vil vise seg blant annet med en del bilder som vi henger opp på rommene.

Internett-adresse

Noe av det litt mindre historiske ved hotellet er internettadressen; oppdalturisthotell.no følger ikke med i kjøpet av hotellet.

Det er den tidligere driveren av hotellet som eier retten til nettadressen, og den gir han ikke fra seg uten videre selv om han selv ikke skal drive hotellet videre.

- Her er det snakk om forhandlinger, og til en riktig pris er adressen til salgs, forklarer Øivind Carstens til Opdalingen.

Com og eu-adressen for domenet er kjøpt opp, men rent markedsføringsmessig vil det lønne seg for de nye eierne å eie no-adressen.