På den årlige vegkonferansen i Trondheim i slutten av august, arrangert av Vegforum Trøndelag, ble Byggvei.no tildelt den gule ledertrøya for godt arbeid med E6 sør.

Bygg Vei er samferdselsutvalget for Oppdal, Rennebu Midtre Gauldal og Melhus, og består av ordførerne Kirsti Welander, Ola Øie, Sivert Moen og Gunnar Krogstad, i tillegg til rådgiver Trond Jære. Utvalget jobber sammen med fylkeskommunen for felles sak, nemlig god infrastruktur i  regionen.

- Som leder i Bygg Vei, er jeg stolt over at vi mottar denne anerkjennelsen, noe som viser hvilken viktig jobb vi gjør for denne strekningen, sier ordfører Ola Øie i Rennebu.

- Infrastrukturen av strekningen Trondheim sør er meget viktig og at vi får denne på plass i forhold til utviklingen av vår del av Trøndelag. Spesielt med tanke på næringsutvikling og bosetting, er dette ekstremt viktig, sier Øie.

Vegforum Trøndelag sier at de lar seg imponere over hvor konstruktivt det er jobbet for å komme frem til løsninger, på tross av visse tilbakeslag.

- Går man inn og ser på vedtakene som er gjort i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus kommuner, ser man at viljen og evnen har vært til stede for å få dette til. Da Nye Veier overtok porteføljen, ble det en kalddusj for Trondheimsveien, der kost- og nytteverdien førte til en lavere prioritering enn E6 nord for Trondheim. I tillegg kom man dårligere ut i forhold til prosjekter andre steder i landet, og som kjent ble det mye politisk støy rundt dette. På tross av dette, har Byggvei.no jobbet meget konstruktivt opp mot Nye Veier for å komme frem til best mulig resultat, sier Vegforum Trøndelag.

Ola Øie forteller at Rennebu kommune har mottatt brev, der Nye Veier ønsker signal om de skal fortsette med å legge til rette for alternativet E6 øst gjennom Berkåk.

- Et enstemmig formannskap vedtok på siste møte at Rennebu er positive til at Nye Veier fortsetter med å se på dette alternativet. Formannskapet forventer at vi involveres i denne prosessen, på lik linje med med arbeidet som ble utført med det forrige alternativet, sier Ola Øie til Opdalingen.