Lørdag var samfunnshuset på Lønset rigget til fest. Viking 4H ble stiftet i 1966, og til tross for variablet barnetall opp gjennom årene, har man klart å holde liv i klubben i 50 samfulle år.

- Det er egentlig fenomenalt, når barnetallet på Lønset har vært så variabelt. Fra 35 medlemmer først på 70-tallet, var det i 1995 kun tre medlemmer klubben, forteller klubbrådgiverne Dagrun Vasli og Håvard Kletthammer.

Leder klubben på omgang

I jubileumsåret er det Isak Jære som er leder i Viking 4H. Han forteller at lederen sitter i ett år av gangen, før et annet medlem tar over.

- Jeg går av i november, noe som er helt normalt. I forbindelse med jubileumsåret, har vi samla inn noe eldre materiale fra klubbens historie. Jeg tror også at den aller første i klubben som mottok plaketten er her i dag, sier han.

12 medlemmer i jubileumsåret

Erik R. Nerhoel var den første av totalt 46 Lønsetbygg som hittil har mottatt plaketten, beviset på sju års fullføring av 4H-prosjekt.

Nerhoel var ikke å se, men Tor Bøe, som mottok plaketten i 1976, og dermed ble den andre i klubbens historie til å motta denne, stilte velvillig opp til fotografering sammen med klubbrådgivere og dagens medlemmer.

Viking 4H har i dag 12 medlemmer i alderen10-18 år, noenlunde jevnt fordelt mellom kjønnene, og som på høstfesten får sine prosjekt vurdert.

Prosjektene som ligger fremme til vurdering i samfunnshuset på Lønset, har høyst varierte tema. Ledertrening, 4H-fotografen, Farger fra naturen, Free-ski, og selvsagt Volleyball. Det skulle da også nesten bare mangle, i og med at volleyball må sies å være 4H sin nasjonalsport.

Aktiv klubb

Viking 4H har alltid vært en aktiv klubb, som har bidratt på mange ulike prosjekt. Ungdommen på Lønset har hogd veistikker og arrangert loppemarked og kakelotteri. De har ordnet med natursti hver 17. mai i 45 år. De har rydda sti opp til Kaltberget, og de har åtte ganger hatt utsalg i garasjen på Firri jul på Småbruket.

- Det største prosjektet vårt, utenom leiren vi arrangerte i 2003, er nok da vi våren 2014 kunne åpne naturmøteplassen. Med støtte fra Miljøløftet 4H Norge, ble hele klubben med på en dugnad som varte høsten 2012 og 2013. Åpninen av Heksagon våren 2014, var en gledens dag. Klubbhus for oss selv, og et samlingspunkt for kretsen, forteller klubbrådgiverne i en fortsatt høyst oppegående 4H-klubb på Lønset