OPPDAL: Flere turistdestinasjoner, deriblant Trysil, søker nå nærings- og handelsdepartementet om å få prøve ut turistgebyr, tilsvarende «kurtax», som finnes i mange europeiske byer og turiststeder.

– Veldig interessant. Kjempebra om de får ja, så vi får testet dette, sier arbeidende styreleder Hans Jørgen Flor i Oppdal næringsforening.

Ordningen har vært diskutert, men aldri realitetsbehandlet i styret. Årsaken er at ingen i Norge så langt har fått tillatelse - uansett farge på regjeringen - til å sette i gang noe hvor selv et prøveprosjekt krever lovendring.

Derfor stiller også ordfører Ola Røtvei (Ap) seg tvilende til at dette kommer nå.

– Min spådom er at ingen får godkjenning for noe slikt i Norge. Det er en følelse jeg har ut fra tidligere erfaringer.

Ifølge Østlendingen har Trysil fått positive tilbakemeldinger fra departementet.

Næringslivets initiativ

Regjeringen vil vurdere turistgebyr når reiselivsstrategien fra 2007 skal revideres i løpet av året.

Røtvei synes ordningen er interessant, men spiller ballen over til næringslivet.

– Skal dette være aktuelt for Oppdal må det komme konkrete innspill fra næringslivet. Jeg vil ikke ta initiativ til det.

Den jobben tar Flor gjerne.

– Ja, det vil absolutt være aktuelt å pushe på. Næringsforeningen vil gjerne støtte opp, men det er nok destinasjonsselskapet som formelt må være søkeren.

Røtvei krever lokalt engasjement fordi også lokalbefolkningen vil bli berørt om den legges på dagligvarer. Blir kun eksempelvis heiskort og overnatting berørt stiller saken seg annerledes.

Les mer i Opdalingen lørdag