Rennebu: Rolf Arne Bruholt kan bli Rennebu sin nye ordfører etter kommunevalget til høsten, og det uten politisk erfaring.

– Det er spennende og det føles ærefullt å stå på topp, sier han.

Selv om Bruholt ikke har vært i politikken før, følger han med på hva som skjer i samfunnet og bygda. Han har vært aktiv i flere styrer, og jobber nå i Foss Snekkeri, hvor han har god kontakt med næringslivet nasjonalt og internasjonalt.

– Her har jeg skaffet mange forbindelser og lært mye om hvordan næringslivet fungerer, sier han.

– Viktig med jobber

At han kan ende opp som ordfører eller varaordfører ser han svært lyst på.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for at det blir så bra som mulig. Vi har også mange flinke folk i Senterpartiet som støtter opp, sier han.

Bruholt er opptatt av å få til gode betingelser for næringslivet.

– Jobbtilbud i kommunen vil føre til vekst både økonomisk og folketallsmessig.

Se til ungdommen

Han er også opptatt av at ungdommen skal bli hørt.

– De må tas med på råd og bli hørt. De er bygdas framtid, sier han.

Kommunesammenslåingen er også noe som blir viktig for SP-politikeren.

– Sammenslåingen er noe av det viktigste vi står ovenfor i kommende periode. Men vi må ikke slutte å tenke på daglig drift og gjøremål i bygda, sier han.