Oppdal: Med arbeidsmottoet «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne,» tilbyr Lions over hele verden kurs for folk som jobber med barn.

Målet er å gi de voksne verktøy og metoder som gjør at de kan være med å gi barn sosiale ferdigheter, som igjen gir trygge og selvsikre barn.

Denne uka var det ansatte i Fagerhaug, Torshaug og Drivdalen barnehager som fikk nyte godt av gratistilbudet fra Lions.

Lokale penger

Kurset betales delvis av Lions sentralt og delvis av den lokale avdelingen av organisasjonen. På den måten kommer penger som er samlet inn lokalt lokalsamfunnet til gode.

Kurslederen som besøkte Oppdal denne uken, Stig Reinholt Jensen, er ikke selv medlem av Lions, men meldte seg interessert i å jobbe som kursleder etter at han selv hadde vært med på kurset som lærer.

Tilpasset Norge

Opplegget «Mitt Valg» er egentlig amerikansk. Etter å ha vært i bruk i Norge i mange år, er det nå spesialtilpasset norske forhold med tanke på lover og regler, holdninger og tankegang.

– Kurset gir først og fremst de voksne metodiske verktøy som de kan bruke i sitt arbeid med barn, forteller Jensen.

Tips og ideer

– Tanken er at de som jobber med barn skal få tips og ideer om hvordan de kan jobbe med disse områdene.

– Lærerplanene beskriver hva man skal oppnå, men det står lite om hvordan man skal oppnå det, forklarer Larsen.

– Alle er enige om at vi skal få slutt på mobbing, men det er ikke bestandig lett å vite hvordan man skal gripe an problemet.

Vi ønsker å hjelpe barnehageansatte og lærere til å få dette til med teknikker og metoder som vi vet fungerer.

Barn med sosiale ferdigheter og som har gjort seg sine egne refleksjoner står mye bedre rustet til å takle hverdagen i samspill med andre mennesker, forteller Jensen.

Tilbud til alle

Asbjørn Liberg i Lions Oppdal forteller at planen er å tilby alle barnehageansatte å være med på kurset.

Han forklarer at det medfører en viss utfordring når det gjelder logistikken for de største barnehagene, men at man jobber med å få gitt tilbudet til alle ansatte i Oppdal i løpet av et års tid.

Opplegget har den siste tiden blitt tatt i bruk av FN og det amerikanske forsvaret, også her er det snakk om å gi mennesker sosiale ferdigheter og selvsikkerhet.