OPPDAL: Enhetsleder ved Oppdal helsesenter, Solfrid Mjøen, fortviler over situasjonen. – Det er nesten håpløst å skaffe sommervikarer som er kvalifiserte. Verst er det med sykepleiervikarer.

Hjelp fra Sverige

Det har vært et voldsomt engasjement blant ledelsen i Oppdal helsesenter for å skaffe nok arbeidskraft i sommer, men det ser ut til å gå dårlig.

– Vi har lyst ut stillingene i to omganger på nettsidene til Opdalingen, pluss at vi har lagt ut stillingsannonser på HiST. (Høyskolen i Sør-Trøndelag red.anm.) Fortsatt har Solfrid Mjøen bare 90 prosent av ønskelig arbeidskraft.

– Vi var tidlig i kontakt med et vikarbyrå i Oppdal og Sunndal, men de sviktet oss da det kom til stykket, sier Mjøen.

Hjelpen kom til slutt fra et vikarbyrå i Oslo, som hentet inn en medisinstudent og to hjelpepleiere fra Sverige.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at vi er nødt til å dra over svenskegrensen for å finne kvalifisert arbeidskraft, sier Mjøen.

Faglig forsvarlig

Per i dag har Oppdal helsesenter over 80 ansatte innen pleien. Dersom alle disse holder seg friske i sommer, har Mjøen 90 prosent av ønskelig kapasitet.

– Vi vil være god på å ha et godt tilbud, sier Mjøen, og legger til at de ønsker å opprettholde en faglig forsvarlig drift. Med så få sommervikarer med faglig bakgrunn, blir det vanskeligere å gjennomføre dette.

Hvorfor det er så vanskelig å skaffe kvalifiserte sykepleiere tror Mjøen har flere grunner.

– Jeg tror mange sykepleiere kvier seg for å jobbe i eldreomsorgen, sier Mjøen. De har en oppfattelse av at det er tungt arbeid. I tillegg er det årsaker som et skrantende arbeidsmarked og at folk prioriterer ferie.

Mjøen ønsker derimot å understreke at å jobbe med eldre og syke er et veldig aktivt og spennende arbeid.

Oppfordrer sykepleiere til å melde seg

– Er det noen som kan ofre en liten uke, eller en helg av ferien sin til å jobbe for oss, blir vi veldig takknemlige, sier hun. Det er ikke snakk om mer enn tre-fire dager så er vi hjulpet.

– Her blir de godt mottatt, sier Mjøen, som samtidig ønsker å understreke at arbeidsmiljøet på helsesenteret er godt.

– Det er en glød og et pågangsmot av de ansatte som vi ønsker å bevare. Det er en utfordring å ta vare på de ansatte samtidig som vi skal ha ressurser til pasientene.

For det er pasientene som er viktigst. Det er minst like mange pasienter om sommeren som ellers i året, og mange, inkludert Mjøen selv, har måttet forskyve ferien sin denne sommeren.

Du kan lese hele saken i papirutgaven av Opdalingen lørdag 21. juni.