OPPDAL: Det var en særdeles fornøyd kulturhussjef Bjørn Andreassen som fredag la fram årsmelding og regnskap for 2007 sammen med styreleder Ola Røtvei.

Større inntekter

Før oppstart hadde styret budsjetter med nesten 17 millioner kroner i driftsutgifter. Da regnskapet var gjort opp sto det 18,7 millioner.

Det har imidlertid lite å si at utgiftene sprakk med 1,7 millioner kroner i forhold til budsjett det første driftsåret, når inntektene kompenserte og vel så det. Ned mot bunnlinja står kulturhuset igjen med hundre tusen kroner i pluss. Det er penger som foreslås overført til selskapets driftsfond.

Budsjetterte driftsinntekter var på 8,9 millioner kroner, mens regnskapet viste vel 10,7 mill. Kommunen har altså skutt inn vel åtte millioner kroner i driften.

– Mye av dette er driftsutgifter som kommunen har hatt også tidligere til drift av svømmehall, samfunnshus, bibliotek og kulturskole, forklarte styreleder Ola Røtvei.

Med blanke ark

Kulturhussjef Bjørn Andreassen medgir at selv om man hadde hentet inn erfaringer fra andre kulturhus, var det med blanke ark man startet arbeidet med budsjettet for det første driftsåret.

Han syns det er svært gledelig at regnskapet viser at aktiviteten har vært høyere enn budsjettert, samtidig med at kulturhuset også har fått et bedre driftsresultat.

– Som styreleder er også jeg veldig godt fornøyd. Derfor vil jeg gi en stor honnør til de ansatte som har gjort en stor jobb og stått på mer enn en kan forlange. Det er også god grunn til å takke publikum. Både oppdalinger, naboer og fritidsinnbyggere har vist at de vil bruke kulturhuset. Hele 2007 har vært en eneste stor åpningsfestival, sier en strålende tilfreds Ola Røtvei.

Les mer i Opdalingen tirsdag.