OPPDAL: Brannsjef Lars Hage sin tilsynsrapport levner liten tvil om at brannsikkerheten ikke har hatt høy prioritet hos huseier Pelikan Invest.

Daglig leder Francis Hay vil ikke kommentere saken i Opdalingen.

– Jeg har ikke sett tilsynsrapporten og har ingen kommentar, sier Francis Hay.

Leilighet

I andre etasje ble det funnet en innredet hybelleilighet og en innredet leilighet med til sammen åtte sengeplasser.

«Alvorlighetsgraden ved dette avviket øker betraktelig ved at brannalarmanlegget ikke er i funksjon i dette området. I tillegg mangler disse leilighetene rømningsveier», heter det i rapporten.

Brannsjef Lars Hage ser meget alvorlig på saken.

Stygg sak

– Dette er en stygg sak. Etter det jeg har forstått har det foregått overnatting over lengre tid, sier Hage.

Det at folk har bodd i Sagtunet kunne fått en tragisk utgang i tilfelle brann på natta.

– Vi ville ha reagert helt annerledes hvis vi visste at det var folk i bygget. Vi risikerer ikke liv og helse dersom det ikke er snakk om å redde liv, sier Hage.

Lav prioritet

Tilsynet ble gjort for en måned siden. Det har tatt langt tid å skrive rapporten.

– Eier fikk beskjed om at overnatting må opphøre allerede ved tilsynet. Det vil forundre meg mye hvis det fortsatt bor folk på Sagtunet, sier Hage.

«Ved dette tilsynet ble det avdekket alvorlige brudd på brannvernlovgivningen og inntrykket er at brannvernarbeidet ikke har høy prioritet ved objektet», heter det i tilsynsrapporten.

Brannvesenet ber om en skriftlig tilbakemelding innen 15. januar 2009 med opplysninger om hvem, hva og når alle feil og mangler vil bli rettet.