Den gamle rekorden tilhørte Kreftforeningen.

Landgjennomsnittet ligger klokken 23.00 søndag kveld på 38,90 kroner.Begge våre kommuner ligger litt over gjennomsnittet. I Rennebu har folk gitt 45,05 kroner, mens Oppdalingene ligger like bak, med 43,07 kroner pr. innbygger.

Snittet i Sør-Trøndelag ligger på 40,19 kroner.

Tilsammen har oppdalingene gitt 204.916 kroner til bøssebærerne, mens rennbyggene har gitt 90.500 kroner. I tillegg kommer penger fordelt over hele landet, som er regjeringens gaver, og givertelefoner og andre transaksjoner.

Totalt har Oppdal da gitt 279.906 kroner, og Rennebu 119.512 kroner søndag kveld.

Fylkesoversikt, Sør-Trøndelag:

Tallene viser gjennomsnittlig innsamlet beløp pr. innbygger i kommunen. Kommunene som har gitt mest, er Utsira og Træna, med henholdsvis 158 kroner og 153 kroner per innbygger.

1. Tydal 71,23

2. Roan 69,60

3. Frøya 62,38

4. Osen 62,02

5. Hitra 49,78

6. Holtålen 48,26

7. Snillfjord 46,75

8. Ørland 46,72

9. Rennebu 44,56

10. Meldal 43,56

11. Røros 42,53

12. Åfjord 42,52

13. Oppdal 42,43

14. Rissa 42,34

15. Selbu 39,81

16. Hemne 38,22

17. Bjugn 37,49

18. Orkdal 36,70

19. Trondheim 36,36

20. Agdenes 36,07

21. Malvik 35,70

22. Skaun 33,96

23. Midtre Gauldal 33,74

24. Klæbu 33,39

25. Melhus 33,31

Oppdatert 22.10.2006 22:55