OPPDAL: Det var Tina Marie Wiberg som fortalte Opdalingen om det uventede besøket. Heldigvis ble den pigget gjesten også fotografert, så all eventuell tvil om den sjeldne visitten skulle herved være ryddet av veien.

Sjelden i Oppdal

– Den kom på trappa vår tirsdag kveld. Den ble oppdaget ved en tilfeldighet av pappa. Vi ga den en skål med drikke, som den drakk opp. Etterpå så hvilte den en stund, før den gikk sin vei, forteller Tina Marie Wiberg.

Så vidt vi vet har pinnsvin vært et ganske sjeldent dyr i Oppdal og Rennebu de siste tiårene. Tilbake på 50- og 60-tallet var det imidlertid en helt vanlig gjest i hagene i Rennebu. Matrester som ble kastet, gjorde nok sitt til det. Ellers er det nok den økende biltrafikken som har vært pinnsvinets største fiende.

Nyttedyr

Internet forteller oss blant annet dette om pinnsvin:

«Omkring år 1900 fantes pinnsvin bare i Østfold, men det har senere spredt seg vestover, delvis ved menneskets hjelp, fordi det blir ansett som et nyttedyr.

I dag er de mest tallrike i kystområdene fra Østfold til Rogaland, men finnes også spredt på Vestlandet og i Trøndelag langs Trondheimsfjorden. Bestanden på Sørlandet har gått tilbake de seneste år. Ironisk nok har pinnsvin som er utsatt på isolerte øyer i landet nærmest utviklet seg til skadedyr ettersom de er blitt så tallrike at de øver sterkt press på den opprinnelige faunaen.

Spiser insekter

De lever i løvskog, langs dyrket mark, og i hager.

Pinnsvin spiser insekter og små virvelløse dyr som snegler og meitemark, men også små virveldyr, som slanger og amfibier, og også plantemateriale, frukt, eikenøtter, og sopp.

De er nattaktive, og sover mesteparten av dagen.

De går i dvale om vinteren, gjerne under hauger av blader. Det har faktisk forekommet at man har kunnet høre at det snorker.

Da dyrene lever tett ved mennesker, kan de bli forholdsvis tamme og la seg mate av mennesker i nærheten av boliger. Voksne dyr er imidlertid allergiske mot laktose, og de skal derfor ikke fores med kumelk, da de vil få diaré, og vil kunne dø av dehydrering. Vanlig katte- og hundemat er imidlertid ufarlig for pinnsvin. Det er viktig at de har tilgang til friskt vann.» (Kilde: http://no.wikipedia.org)