Daglig leder Tor Bach (t.v.) og trykker Terje Grødal i Nr1 Trykk Sunndal må innse at tida er løpt ifra de små avistrykkeriene.

Vedtaket er i tråd med innstillinga fra et utvalg som har sett på A-pressens trykkerisituasjon i Midt-Norge. De konkluderte med at det ville være bedre å bygge et nytt trykkeri sentralt i landsdelen framfor å å ruste opp trykkeriene i Namsos og på Sunndalsøra for 25-30 milloner kroner.

Disse to trykkeriene står i dag for produksjonen av alle aviser i A-pressen i Trøndelag og på Nordmøre, blant andre Tidens Krav og Aura Avis. Unntaket er Røros-avisa Arbeidets Rett som ikke omfattes av vedtaket i konsernstyret.

Andre krav i framtida

– Dagens og framtidas krav til kvalitet, pris på nytt trykkeri samt lønnsomhetsvurdering ved å ruste opp de to gamle trykkeriene, førte oss fram til vedtaket om å bygge nytt trykkeri i Midt-Norge.

Dette sier konserndirektør i A pressen, med ansvar for trykkerivirksomheten, Even Nordstrøm, i en kommentar til Namdals-Avisa.

– Dagens trykkmarked stiller stadig større krav til sidetall og til farge på alle sider. Ei opprusting ville ha medført investeringer på 25-30 millioner kroner, noe som ville ha vært vanskelig å forsvare økonomisk med de to eksisterende trykkeriene. Begge trykkeriene har vært veldrevet, men ikke godt tilpasset framtidas krav. Trykkoppdragene i de to trykkeriene ville ikke ha gitt tilfredsstillende grunnlag, sier Frank Jensen som er direktør i Nr 1 Trykk i Midt-Norge og Nord-Norge.