Oppdal: I en søknad til Oppdal kommune, kommer det frem at Opplev Oppdal nå ser på muligheten til å starte folkehøgskole i Oppdal.

Selskapet søker om støtte på 50 000 kroner i forbindelse med utarbeidelse av en fullstendig forretningsplan ogoppstarts- prosessen for å realisere en skolen

Friluftsliv

Opplev Oppdal har i sitt utkast til forretningside trekt frem regionens naturgitte forutsetninger, med høyfjell, elver og landskap.

Planen er å utnytte allerede etablerte aktiviteter i Oppdal og regionen forøvrig. Her nevnes blant annet kajakk, rafting, juv vandring, stisykling, moskussafari, riding og alle de ulike ski-aktivitetene.

– Vi vil ikke låse oss fast til noe, men det ligger til rette for et moderne friluftsliv. Vi må se på hvilke samarbeidspartnere som finnes, og det ligger en god del kompetanse i Oppdal. Vi ønsker å få til opplevelser i Oppdal, sier Gerd Mette Drabløs, daglig leder i Opplev Oppdal.

Drøm

I følge Drabløs er det et mål, og en drøm, å få startet en ny skole i Oppdal. Derfor har opplevelsesselskapet tatt initiativ til en utredning, der Nasjonalparken Næringshage bidrar i prosessen. Dersom alt går etter planen, vil det være oppstart allerede høsten 2015.

Skolen vil få 45 skoleplasser og rundt syv årsverk. I tillegg trengs det også internat for å huse elevene. Enda er det ikke klart hvor skolen eventuelt vil ligge.

– Det må være riktig plassering i forhold til tilbud og profil, men det meste er sentralt i Oppdal. Vi har ikke sett på noe spesielt, men det finnes både ledige bygg og ledige tomter i Oppdal.

Attraktivt

Drabløs sier at det har blitt mer attraktivt å gå på folkehøgskole de siste årene.

– Folkehøgskole gir studiepoeng, og det gjør at det er etterspurt. Man får støtte fra lånekassen og det blir ikke sett på som et hvileår, men som et nyttig skoleår.

Opplev Oppdal vil bruke vinteren på utredningen.

– I løpet av en tremåneders-periode vil vi ha mye klart i første fase. Deretter vil vi starte jobben med å skaffe det grunnlaget vi trenger for neste fase.

Starer skole: Gerd Mette Drabløs har signert søknaden.
SKole: Det ser ikke ut til at det blir asylmottak på Oppdal alpintun. Kan det være plass til en folkehøyskole og et internat? Arkivfoto: Anders Tøsse
Starer skole: Gerd Mette Drabløs har signert søknaden.
SKole: Det ser ikke ut til at det blir asylmottak på Oppdal alpintun. Kan det være plass til en folkehøyskole og et internat? Arkivfoto: Anders Tøsse
Starer skole: Gerd Mette Drabløs har signert søknaden.