NERSKOGEN: Da kommunestyret i Rennebu ble presentert for elleve søknader om overflytting til Midtbygda skole, og signal om ytterligere to, dersom Nerskogen skole blir nedlagt tok de en pustepause.

Pausen skulle brukes blant annet på å få i stand en dialog mellom foreldrene ved Nerskogen skole og formannskapet.

Den dialogen skjer i kveld.

Åpent møte uten pressen

I flere timer har et utvalg foreldre og etter det Opdalingen forstår et ikke fulltallig formannskap hatt møte på Nerskogen skole. I etterkant ble skolen åpnet for alle på Nerskogen.

Opdalingen ønsket også å delta på dette møtet, men ble avvist av foreldrene og stoppet på trappa til skolen. Et ønske om å ta bilde ved møtets start ble også avvist.

Ny skjebnedag

Om én uke, torsdag sjuende juni, er det ny skjebnedag for Nerskogen skole. Da møtes kommunestyret til ekstraordinært møte for å avgjøre skolens framtid.

Rådmannens innstilling sist var å legge ned både skole og barnehage fra høsten 2012. Det ble anbefalt at elevene flyttes til Berkåk.

Når saken kommer opp igjen er det grunn til å tro at det medfølger en beregning av hva det vil koste å innvilge at 13 av 15 elever flyttes over kommunegrensen, til Midtbygda skole i Oppdal.

Oppvekstsjef Johan Jensen i Oppdal kommune har tidligere anslått overfor Opdalingen at det vil koste Rennebu kommune oppimot en halvannen million kroner.