- Når en tenker på hvor mange som kjører gjennom Oppdal i løpet av sommeren bør vi klare å stoppe noen flere. Men det er selvsagt positivt at vi har fått en økning i forhold til i fjor, sier Steen.

Det blir ikke brukt mye penger på felles markedsføring av sommeroppdal. Men i sommer har bygda fått mye gratisreklame.

- Store arrangementet er viktig når det gjelder sommertrafikken. Både når det gjelder belegg og oppmerksomhet. Vi har fått mye oppmerksomhet både fra Tv, aviser og radio i sommer i forbindelse med blant annet Landskytterstevnet og Swingin Oppdal, sier Steen.

Arrangement

Når det gjelder sommerens arrangement startet det med Swingin Oppdal første helga i juni. Mer enn 1000 billetter ble solgt og det gir grunnlag for ny satsning neste år. Det ble også arrangert kretsstevne for skolekorps, hundeutstilling, misjonsstevne og 4H fylkesleir på Lønset. Alle disse arrangementene er med på å trekke folk til Oppdal og å gjøre bygda kjent.

Det største arrangementet i sommer var Landsskytterstevnet i august. Om lag 20.000 personer var samlet i Oppdal denne uka.

- Bygda fikk mye positiv omtale i media og det er gull verdt for oss, sier Steen.

Nederlenderne dominerer

år det gjelder besøk ved turistkontoret har det vært økning på 8,4 prosent i år i forhold til i fjor i juni. I juli var besøket 7869, som er en økning på 7,8 prosent i forhold til 2002. I august var det en nedgag på 17 prosent. Besøket på infokontoret som ble opprettet ved Landskytterstevnet er da ikke tatt med i statistikken.

- Foruten det norske markedet er det de nederlandske turistene som topper med tyskere som en god nummer to. Ellers så ser vi en økning i søreuropeiske turister og også når det gjelder dansker ser vi en økning, sier Steen.

Gjestedøgnstatistikken viser en tilbakegang på 12,7 prosent for juni. I juli er det en økning på 5,4 prosent i forhold til i fjor og i august var det en økning på hele 20,4 prosent.

- Økningen kommer først og fremst fra norske turister. Antall nederlendere er likt som i 2002, mens tyskere har en liten tilbakegang. Det kan se ut som om flere tyskere og nederlendere velger camping, sier Steen.

Når det gjelder besøket på campingplassene varierer dette noe fra sted til sted.

_ Noen har økning, mens andre har tilbakegang. Etterspørselen etter større hytter med høy standard er økende på campingplassene, sier Steen.

Naturopplevelser

På aktivitetssiden er det etterspørselen etter natur og fjellturer som dominerer i Oppdal sommers tid.

_ Vi har fått tilbakemelding fra Opplev Oppdal om en klar økning på raftingturer i forhold til i fjor. Gondolen har også hatt en fin økning. I tillegg vet vi at mange har deltatt på moskussafari og vært med på Trollheiem II. Sæter- og gårdsbesøk har også vært populært og mange har også deltatt på turer til Speilsalen, sier Steen.

Det tar tid å innarbeide sommeraktivitetene.

_ Aktivitetene som har vært lengst er godt innarbeidet nå. Men vi ser at det tar tid. Det gjelder å ha tålmodighet og være stabile når det gjelder å opprette nye aktiviteter. Vi ser at godt innarbeide aktiviteter selger godt, sier Steen.

Mer markedsfpøring

Markedsføringen av Oppdal for sommersesongen har først og fremst foregått via oppdal.com.

_ Enkeltbedrifter har selv annonsert samt jobbet opp mot egne turoperatører, da spesielt på det nederlandske markedet. I tillegg kommer distribusjon av Oppdals sommerguide op fire språk til turistkontor og samarbeidspartnere i inn- og utland, sier Steen.

Hun mener at mer kan gjøres i forhold til markedsføringen av Oppdal.

_ Potensialet for sommertrafikken er langt større enn det vi klarer å fange opp i dag. Vi kan gjøre det mye bedre med større satsning på felles markedsføring, sier Steen.