Fellingstillatelsen ble gitt muntlig på grannlag av troverdige observasjoner av bjørn i Dindalen fredag. Så forsvant bjørnen igjen og fellingstillatelsen blir nå fortløpende vurdert.

– Sammen med Oppdal kommune vurderer vi nå denne fellingstillatelsen fortløpende, sier Beate Sundgård hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Hun tar det for gitt at bjørnen som ble observert i Dindalen fredag er den samme som tidligere i sommer har slått over 50 sauer i Oppdal og Sunndal. Bjørnen har i hele sommer streifet over et større område mellom Oppdal, Sunndal og kanskje også i Lesja. Det har vært organisert jakt på denne bjørnen flere ganger tidligere i sommer.

I slutten av juli ga Fylkesmannen i Hedmark fellingstillatelse på jerv i grensefjellet mellom Oppdal, Kvikne og Tynset etter at det ble funnet 14 døde sauer som sannsynligvis var drept av jerv. Fellingstillatelsen gikk ut i går uten at jerven var felt.