FREDRIK KOSBERGLØKK

Kommunepolitiker Odd Gunnar Jære Hoel har ikke vært den som har jublet for all mulig arkitektur i Oppdal sentrum. Da Arthur Buchardt var ferdig med sin presentasjon for tiltaksnemnda, bygningsrådet og en rekke andre interesserte tilhørere, foreslo han en applaus. Det ga nok en god indikasjon på at det som trolig blir en rammesøknad, vil passere greit gjennom den politiske beslutningsprosessen i kommunen.

Det var et spennende prospekt som ble presentert. I et fire etasjer høyt bygg som dekker 3.000 kvadratmeter grunn, er det skissert 180 25 kvadratmeter store rom. Hvert rom vil kunne ta fire personer, men skal også føles komfortabelt som enkeltrom.

Fasadene vil bli preget av stein, glass og tegl, og investoren ga uttrykk for at helst ville se for seg et bygg i moderne arkitektur, slik skissen viste.

– Detr er viktig at det bli seende likandes ut for både lokalbefolkningen og de som kommer utenfra for å bo der, sa han.

I førsteetasjen vil det bli resepsjon, restaurant, kjøkken og andre fellesfunksjoner. Hotellet som planlegges på curlingtomta er skissert som to fløyer, en sørover langs E6, og en østover langs veien som skiller denne tomta fra Auna-senteret.

De to fløyene møtes i et hjørneparti i glass ut mot krysset ved Husfliden. I de tre øverste etasjene er det rom, bortsett fra i den øverste, der det kan bli et velværesenter, med boblebad, badstu og trimrom.

– Den endelige utformingen er det opp til de som eventuelt skal drive hotellet, å bestemme, sa Bucholdt.

Og hvem som eventuelt skal drive, ville han ikke si noe om.

– En kan si det sånn at jeg kjenner nok dem som skal drive hotellet, sa han med et hemmelighetsfullt smil.

En Buchart kjenner blant annet fra Hafjell, er Petter Stordalen, men om også han er på vei inn i Oppdal, gjenstår å se.

Hotellkongen har for øvrig gått bort fra å bygge en stor kongressal og eget svømmeanlegg i hotellet. Alt slikt blir å finne i det nye kulturhuset, og det vakte stor tilfredshet blant politikerne da han sa at avstanden dit ikke er lenger enn at det går an å benytte slike fasiliteter der.

Antatt byggetid for hotellet vil bli 10-12 måneder. På spørsmål om ha virkelig tror på prosjektet, svarte Buchardt:

– Jeg hadde ikke brukt tid og penger på dette prosjektet hvis jeg ikke trodde på det

Les mer om Buchardtes møte med oppdalingene i tirsdagens papirutgave av Opdalingen.