Flere opplever mye bekymring etter at koronatiltakene ble innført