Bommet på søppelplassen med flere hundre meter

foto