Til møtet er ordførerne Per Kristian Øyen i Kristiansund og Ståle Refstie i Sunndal invitert.

– Vi ønsker å høre deres visjoner for framtida på Nordmøre langs aksen Kristiansund - Tingvoll - Sunndal, sier Torill Kværnø.

Kommunestruktur

Hun mener riksveg 70 er verdt oppmerksomhet. Tingvoll Arbeiderparti ønsker mer trafikk langs veien, som binder sammen hav og kyst med innland og fjell. De vil gjerne høre ordførernes tanker om riksvegen. Men også deres tanker om kommunesamarbeid og den framtidige kommunestrukturen på Nordmøre og utviklingen i regionen generelt.

Samarbeid

Hensikten er å få en god debatt og bli bedre kjent med hverandre, og å få fram ideer til hvordan ting kan endres på en klok måte. Kanskje kan man få til et tettere samarbeid mellom kommunene, og finne gode løsninger på felles problemer. Kanskje kan en klare større oppgaver i fellesskap enn hva de tre får til hver for seg.

De to ordførerne får en halvtime hver for sine innlegg. Deretter er det kaffe, samtaler og diskusjoner.

Åpne møter

I Tingvoll Arbeiderparti har de siste åra prøvd å engasjere folk politisk ved å arrangere åpne møter der aktuelle tema diskuteres.

– Vi har drøftet kommunestruktur med Jørgen Amdam som innleder, og vi har debattert eiendomsskatt med ordførere fra Halsa og Gjemnes som gjester.