Arbeidet med 3,5 kilometer ny E6 gjennom Oppdal sentrum er i rute, og er planlagt ferdig i oktober. Sør for sentrum pågår arbeid med støyskjermer og veibelysning.

Se video øverst i saken.