Av alle de 1235 busspassasjerene i Midt-Norge fikk 48 gebyr for å ikke bruke belte på bussen.

Det var ekspressbusser, som har belte til alle sine sitteplasser og ingen ståplasser, som ble kontrollert. Hovedvekten av kontrollene var derfor i Trøndelag, der det er mest trafikk med ekspressbuss.

I Sør-Trøndelag ble 600 passasjerer kontrollert. Av disse ble det skrevet ut 39 gebyrer.

- Vi er veldig fornøyde med at det var en svært liten andel av de kontrollerte busspassasjerene som ikke hadde festet på seg beltet, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt.

Flesteparten av gebyrene er blitt skrevet ut når de har stoppet busser i tettbygd strøk, altså der fartsgrensen er lavere.

- Passasjerene er mindre flinke til å feste på seg beltet når bussen kjører i lave hastigheter, og vi kan bare oppfordre alle busspassasjerer til å feste på seg beltet med en gang de setter seg på bussen, forteller Henden.

Statens vegvesen har hatt økt fokus på beltebruk i buss de siste årene, med faste kampanjeuker om våren og høsten. Det foregår kontroller hele året. Gebyret for å ikke feste på seg beltet på bussen er på 1500 kr.

- Vi ser at beltebruken blant busspassasjerene øker. Det hjelper å gjennomføre kontroller og minne om at man ikke bare kan skade seg selv, men andre passasjerer hvis det skjer en trafikkulykke og man ikke er festet med belte i bussen, sier Henden.