OPPDAL: I dag tidlig kom kontrabeskjeden: Turistkontoret blir stengt likevel, i påvente av generalforsamlingen i Oppdal næringsforening 25. april. Da skal det avgjøres om næringsforeningen skal ta over driften, eller om ansvaret skal tilbakeføres til Oppdal Skysstasjon as.

Stengingen er en direkte konsekvens av konkursen i Destinasjon Oppdal as, som har hatt driftsansvaret fram til selskapet begjærte oppbud i forrige uke.

Dermed er Marianne stormyr Sæther, som er ansatt i hundre prosent stilling, og Olve Karlsvik, i halv stilling, foreløpig oppsagt.

– Det kan være at Oppdal skysstasjon får et driftsansvar. Vi har i alle fall kjøpt opp varelageret og driftstilbehøret av boet i Destinasjon Oppdal, sier styreleder i Oppdal Skysstasjon, Jan Bredeveien.

Han mener det ikke er noe stort problem å holde stengt akkurat nå, i og med at det er lavsesong i turistnæringen.

– Det er kommunen som har sagt at vi skal stenge, så da gjør vi som kommunen sier.

De ansatte fikk oppsigelsen fredag.

– Oppdal kommune ønsker en tenkepause på hvordan turistkontoret skal drives videre, sier Bredeveien.