OPPDAL: Neste fredag får alle eldre i Oppdal og Rennebu muligheten til å bli med en gjeng ungdommer på Kino.

Et samarbeid mellom skolen og kulturhuset gjør at elevene i helsefaget kan ta med seg pensjonistene gratis på kino. Elevene er inspirert av Netcom-reklamen der ungdom tar med seg eldre fra et sykehjem, på kino.

Variert hverdag

Elevene Gunnar Skreen, Linda Merete Foss og Anne Margrit Strand er på utplassering på Boas. De går 2. klasse helsefagarbeider på Oppdal vgs., og de siste to ukene har de vært på utplassering på Boas. Etter at den nevnte reklamen rullet på skjermen, fikk elevene ideen om at de selv ville gjøre en vri på prosjektet.

– Det er ganske viktig å få med de eldre ut, variere hverdagen og bli litt sosial. De har ofte de samme rundt seg hver dag. Det er artig å se at de koser seg, man får en god følelse, sier de tre elevene.

Lærerikt

Helsefagklassen er med i et prosjekt som heter «Livsglede for Eldre». Prosjektet jobber for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Elevene arrangerer ulike tilstelninger for eldre hver måned. For de eldre betyr det at de bryter opp litt i hverdagen, for elevene betyr det nyttig læring.

– De lærer mye om kommunikasjon og forflytning, hygiene og omsorg. Det er veldig målbart og vi gjør en vurdering av elevene underveis. Det er utrolig flinke elever som ser de eldres hverdag, sier lærer Anita Bjørgen.

Møyfrid Fedje er sykepleier ved Boas, og ser stor nytte i at de eldre får bli med ut på tur.

– Det er et veldig bra tiltak, og det gir litt livsgnist. Det gjør noe med brukerne, og de blir kvikkere og mer fornøyd. Bare det at elevene er på praksis her, hjelper mye, sier Fedje.

Fredag 3. mai er det åpne dører i kinosalen for alle eldre, enten de bor hjemme, på pleie- eller sykehjem. Det er den gamle filmen «Støv på hjernen» som settes opp for dagen. Elevene håper på full sal og stormende jubel blant den eldre garde.

I lørdagens Opdalingen kan du også lese om Midtbygda skole som arrangerte en dag for de eldre på Berghallen.

Slår av en prat: Linda Merete Foss (til venstre) og Anne Margrit Strand tar seg tid til en prat med Magnar Mellemseter. Foto: Truls Lereggen